Ozdavitev in spoznanje Božje milosti

12. september 2017 - 23:45 -- Anonymous
Prosim vas, molite za moje zdravje, tudi za moč, da se rešim odvisnosti. Tudi za mojo partnerico, da bi se najin odnos izboljšal, da bi lažje prenašala težave in bolj pozitivno gledala na življenje. Prosite Boga, da ji nakloni milost, da spozna, da je On največja ljubezen in rešitev.