Za pravično razsodbo

18. september 2017 - 17:10 -- Anonymous
Prosim za molitev za milost in blagoslov naše soseske, kjer je v hudi stiski precej mladih družin z velikim krediti in slabimi bivanjskimi pogoji. Da bi se zadeva na sodišču razrešila v dobro njih in ne nenasitnih velikih kapitalistov. Bog povrni.
Marijana