Višja šola za gospodarske poklice

Konvent šolskih sester Št. Peter

Skupnost šolskih sester v Št. Petru v Rožu že več kot 110 let deluje na vzgojnem področju. Vzgojne dejavnosti so se oblikovale in prilagajale potrebam na dvojezičnem ozemlju avstrijske Koroške.

Danes pod okriljem Konventa šolskih sester delujejo dvojezične ustanove:
Vrtec Št. Peter, Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter in Internat Št. Peter.