Video kateheze

Video kateheze

Sestre želimo otrokom in družinam približati Jezusa tudi preko video katehez. Najdete jih na našem Youtube kanalu.

Video katehezam smo dodali oznake, ki vam bodo pomagale najti želeno.

Kadar je pri katehezi posebej označen razred, pomeni, da jo lahko neposredno povežemo z vsebino ene od lekcij tistega razreda. V samem prispevku je navedeno, za katero lekcijo gre. Video kateheze lahko uporabite tudi pri drugih skupinah.

Če imate kak predlog za dopolnitev ali izboljšanje opisov in razporeditev katehez (morda predlog za povezavo še s kako drugo lekcijo nekega razreda) nam pišite.

6 Cerkev

Življenje prvih kristjanov

Po binkoštih število kristjanov narašča, ker apostoli oznanjajo in pišejo pisma, so kristjani drugim lep zgled in zaradi pričevanja mučencev.

4 Velikonočni čas

Božja ljubezen in usmiljenje

Z očmi učencev, ki so že videli Vstalega, se ozrimo na veliki četrtek in veliki petek. Ljubezen in usmiljenje je včasih tudi vzgoja, npr. starši “neusmiljeno” zahtevajo, da pospravljaš za seboj.

4 Velikonočni čas

Velikonočno jutro

Po veliki soboto žene gredo k grobu, kjer najdejo od groba odveljen kamen in vidijo angela. Novico povedo učencem. Dva tečeta do groba. Zvečer se Jezus prikaže učencem, ki se še posebej razveselijo besed: “Mir vam bodi!”

Pasjon, križev pot
3 Postni čas

Veliki petek

Ječa, sodišče, bičanje, trnjevo kronanje in norčevanje, obsodba, križanje, odpuščanje, smrt, pokop.

Mt 26,36-46
2. razred
3 Postni čas

Na Oljski gori

Molitev v vrtu Getsemani, Jezusova prošnja, krvavi pot, učenci spijo, Judov poljub, Jezusa primejo. Spodbuda: V težavah moliti in jih izročati Bogu.
2.r (24)

Jn 13,1-16
2., 4. razred
3 Postni čas, Evangeljske zgodbe in prilike

O ljubezni

Kako pokažemo pravo ljubezen? Imeti odprte oči za potrebe drugih. Umivanje nog kot znamenje prave ljubezni, ki jo je pokazal na križu. Prava ljubezen vsaj malo zaboli.
2.r (23)

Lk 14,15-24
2. razred
3 Postni čas, Evangeljske zgodbe in prilike

Jezus vabi

Prilika o veliki gostiji. Bog vabi, ne sili. Skušnjava bogastva (materialno), dela, skrbi, odnosov. Jezus vabi k življenju z njim (sveta maša, molitev, bratsko življenje)

Lk 1,1-4; Mt 6,9-15
2., 4. razred
Molitev

Oče naš

Razlaga molitve Oče naš

2. razred
3 Postni čas

Vstopimo v postni čas

Pepelnica in razlaga besed “Prah si in v prah se povrnes” ter “Spreobrni se in veruj evangeliju”. Spodbuda k molitvi, dobrim delom in postu.

Meni