Video kateheze

Video kateheze

Sestre želimo otrokom in družinam približati Jezusa tudi preko video katehez. Najdete jih na našem Youtube kanalu.

Video katehezam smo dodali oznake, ki vam bodo pomagale najti želeno.

Kadar je pri katehezi posebej označen razred, pomeni, da jo lahko neposredno povežemo z vsebino ene od lekcij tistega razreda. V samem prispevku je navedeno, za katero lekcijo gre. Video kateheze lahko uporabite tudi pri drugih skupinah.

Če imate kak predlog za dopolnitev ali izboljšanje opisov in razporeditev katehez (morda predlog za povezavo še s kako drugo lekcijo nekega razreda) nam pišite.

Različne priložnosti

Svetel plamen

Med počitnicami počivamo, a ne od dobrote in tega, da bi nosili plamen Svetega Duha. Obračajmo se na Gospoda, da ta plamen ne bo ugasnil niti ob naših stiskah in preizkušnjah.

6 Cerkev

Življenje prvih kristjanov

Po binkoštih število kristjanov narašča, ker apostoli oznanjajo in pišejo pisma, so kristjani drugim lep zgled in zaradi pričevanja mučencev.

4 Velikonočni čas

Božja ljubezen in usmiljenje

Z očmi učencev, ki so že videli Vstalega, se ozrimo na veliki četrtek in veliki petek. Ljubezen in usmiljenje je včasih tudi vzgoja, npr. starši “neusmiljeno” zahtevajo, da pospravljaš za seboj.

4 Velikonočni čas

Velikonočno jutro

Po veliki soboto žene gredo k grobu, kjer najdejo od groba odveljen kamen in vidijo angela. Novico povedo učencem. Dva tečeta do groba. Zvečer se Jezus prikaže učencem, ki se še posebej razveselijo besed: “Mir vam bodi!”

Pasjon, križev pot
3 Postni čas

Veliki petek

Ječa, sodišče, bičanje, trnjevo kronanje in norčevanje, obsodba, križanje, odpuščanje, smrt, pokop.

Mt 26,36-46
2. razred
3 Postni čas

Na Oljski gori

Molitev v vrtu Getsemani, Jezusova prošnja, krvavi pot, učenci spijo, Judov poljub, Jezusa primejo. Spodbuda: V težavah moliti in jih izročati Bogu.
2.r (24)

Meni