Kateheza

 

Kateheza

Sestre otrokom in mladim z veseljem pomagamo odkrivati lepoto naše vere. Obenem želimo biti blizu njihovim družinam.

V župnijah poučujemo verouk in sodelujemo v drugi župnijski pastorali, in sicer v župnijah:

V Trebnjem vodimo sestre Katehezo dobrega pastirja.

Meni