Kateheza

 

Kateheza

Sestre otrokom in mladim z veseljem pomagamo odkrivati lepoto naše vere. Obenem želimo biti blizu njihovim družinam.

V župnijah poučujemo verouk in sodelujemo v drugi župnijski pastorali, in sicer v župnijah:

V Trebnjem vodimo sestre Katehezo dobrega pastirja, v Mariboru sodelujemo pri Frančiškovi mladini, v Repnjah pri Frančiškovih otrocih.

Sestre želimo biti otrokom in družinam blizu tudi preko spletnih katehez, zato s. Ema objavlja video kateheze, ki so dosegljive na našem Youtube kanalu. V letu 2020/21 kateheze vsebinsko sledijo učbeniku za 2. razred verouka Praznujemo z Jezusom.

Meni