Prispevki iz kategorije:

skupnosti

Ljubljana – provincialna hiša

Strmi pot 4, 1000 Ljubljana
01/231-80-77
Tu je naše provincialno središče, kjer živi provincialna predstojnica. V tej skupnosti imamo sestre različno poslanstvo.

Trebnje

Gubčeva c. 20, 8210 Trebnje
07/304-42-76
Ljudem smo blizu z molitvijo in življenjem. Po svojih močeh sodelujemo v župniji.

Šturje – Ajdovščina

Idrijska 12, 5270 Ajdovščina
05/366-20-32
Služimo župnijskemu občestvu, ko živimo med ljudmi in zanje molimo. V domači in okoliških župnijah poučujemo verouk.

Kranj

Ul. XXXI. divizije 3/a, 4000 Kranj
04/202-62-64
Sestre molimo, služimo ljudem, poučujemo verouk in skrbimo za delovanje naše elektronske komunikacije.

Brezje

Brezje 40, 4243 Brezje
04/537-07-30
Smo skupnost, v kateri je večina sester ostarelih in bolnih. Veliko molimo in darujemo svoje trpljenje za Cerkev in svet. Za nas skrbijo sestre, ki so bile prej zaposlene v bolnišnici ali domu za ostarele.

Maribor – Poljančeva

Poljančeva 5, 2000 Maribor
02/251-91-33
Sestre iz skupnosti na Poljančevi pomagamo na nadškofiji.

Maribor, materna hiša

Strossmayerjeva 17, 2000 Maribor
02/23-45-804
V materni hiši, kjer je živela ustanoviteljica mati Margareta Puhar, je vezilnica cerkvenih paramentov (predmeti iz blaga za cerkveno rabo, zlasti liturgična oblačila), Študentski dom sv. Elizabete in Družinski center mir. Poučujemo tudi verouk.

Repnje

Repnje 27, 1217 Vodice nad Ljubljano
01/832-43-83
Za nas je značilna raznolikost poslanstev. Starejše smo močna molitvena podpora za vse, ki se drugim darujejo v naporu vsakdanjika. V župniji poučujemo verouk. Imamo dom duhovnih vaj, ki se imenuje Dom matere Margarete.