Mati Margareta Puhar

Leta 1864 piše Luka Jeran v Zgodnji Danici: ”Dosihmal ima družba le eno edino Slovenko, ki je zdaj prednica tukaj v Mariboru.” Ta Slovenk je bila m. Margareta (Marija) Puhar (6. 3. 1818, Kapela pri Radencih –  6. 3. 1901, Maribor).

Literaren opis, osnovan na spominih sester, ki so živele z njo, opis njene osebnosti in življenja, nam je zapustila s. Hedvika Puntar v knjigi Po sledeh m. Margarete Puhar. Rodila se je materi Tereziji in očetu Jožetu na Velikem Janževem vrhu v župniji Kapela pri Radencih. Bila je druga od sedmih hčera. Marija se je srečala z revščino v domačih skromnih razmerah in v slovenski župnijski šoli. Obiskovala je enorazrednico, ki je bila ustanovljena 1812. Na Kapeli je učitelj poučeval otroke v slovenščini ali pa je pouk potekal v nemščini in slovenščini. Tudi učbenike so tiskali v slovenščini, čeprav so jih otroci videli bolj od daleč. Marija je spadala med 15% otrok, ki so v začetku 19. st. obiskovali šolo.

Nadaljnjo izobrazbo je Marija pridobila pri stricu pivovarnarju v Deutschlandsbergu. V zapisanih spominih ne piše, da je hodila tudi v šolo, a znanje, ki ga je pridobila v stričevi družini je bilo dobra podlaga za njeno poznejše poslanstvo. Teta jo je naučila vezenja in ji privzgojila spoštljiv odnos do cerkvenih oblačil, stric jo je uvajal v gospodarstvo in uporabil njeno nadarjenost in lepo pisavo za posle v svoji pivovarni.

Pri 24 letih je vstopila k šolskim sestram v Algersdorfu, ki jih je vodila m. Frančiška Lampel, in dobila redovno ime s. Margareta. 6. oktobra 1845 je naredila prve zaobljube. Večidel je bila njena predstojnica sonovinka m. Agnese Pfund, ki je v skladu s škofovimi priporočili uvajala spremembe v njihov način življenja. Življenje učiteljic v Gradcu je postajalo vse bolj »samostansko«. S. Margareta si je nabirala izkušnje kot predstojnica skupnosti v Schwanbergu na Štajerskem.

V Kroniki materne hiše v Gradcu prebiramo: “Graška č. mati Katarina Luegger je zato poslala v Maribor tri sestre: s. M. Margarito Pucher, rodom Slovenko iz Kapele pri Radencih, in Nemki: s. Salezijo Weitzer in s. Veroniko Bauer. Prevzele so dekliško sirotišče v Schmidererjevem drevoredu št. 11 dne 15. okt. 1864.”

S. Margareta je bila imenovana za predstojnico. Dela je bilo vse več in leta 1869 se je skupnost v Mariboru osamosvojila. Škof Stepišnik je 13. 9. 1869 imenoval s. M. Margareto Puhar za vrhovno predstojnico nove kongregacije šolskih sester z materno hišo v Mariboru. Ta datum velja za ustanovni dan kongregacije.

Iz pisem škofa Stepišnika materi Margareti lahko razberemo kakšno skrb je izkazoval prvi, na slovenskih tleh, ustanovljeni redovni skupnosti: »Zaupam, da boste tudi nadalje opravljali svojo službo z vso preudarnostjo, vestnostjo in poklicno zvestobo. Vi ste predstojnica Vaših sosester, katere pa naj v Vas cenijo in spoštujejo svojo skupno mater. Najlepša lastnost matere je ljubezen do otrok in potrpljenje z njimi, tako da ji ti morejo ljubezen poplačati z odkrito vzajemno ljubeznijo. Krščanska ljubezen, pravi apostol, vse olajša in plemeniti – tudi pokorščino. Stori, da se ta izpolnjuje z veseljem in ne z nevoljo” (13. 9. 1875).

Imenovanje m. Margarete za predstojnico je drugič omenjeno v poročilu o vizitaciji. 3. 10. 1878, ko je škof Stepišnik opravil vizitacijo v samostanu, in 5. 10. 1878 poslal dopis predstojništvu šolskih sester, v katerem med drugim piše: “3. 10. 1878 je bila m. Margareta na volitvah z večino glasov ponovno izvoljena za predstojnico (nem. Oberin), s čimer sem se kot ordinarij strinjal in jo potrdil za predstojnico in voditeljico novink Inštituta šolskih sester za tri leta … “.

Po štirih mandatih vodstva kongregacije je 1881 m. Margareta, izmučena od skrbi in dela, prosila škofa, naj poskrbi, da dobi zavod novo vrhovno prednico.

Umrla je v Mariboru, v materni hiši, sedanji Strossmayerjevi 17, na svoj rojstni dan, 6. marca 1901. Ob njeni smrti je bilo v kongregaciji 168 sester. V Kroniki umrlih sester je zapisano: “Iz kronike umrlih sester o m. Margareti

Dne 6. marca 1901 je umrla naša častita mati, ustanoviteljica naše materne hiše ter jubilantinja sestra Mr. Margarita Pucher, rojena 6. marca 1818 v Kapelah pri Radgoni ter bila preoblečena v Algersdorfu dne 22. avg. 1844. Dne 15. okt. 1864, ko so poklicali šolske sestre v Maribor, je prišla tudi s. Margarita semkaj, ter kot prednica delovala 12 let v večjo čast in slavo Božjo, v prid in blagor množeče se redovne občine ter krščanske mladine. Čas težkih preizkušenj – to so za vsako redovno hišo prva leta po ustanovitvi – čas bridkega trpljenja ter mnogih zaprek, čas setve in raznovrstnih križev je uporabljala s. Margarita kar najzvesteje. Vsaka prestana izkušnja je bila liki kamen v poslopju njene popolnosti in čednosti, stopnica k veselju in slavi v večnosti. Misel, da se bo zanjo po tem kratkem življenju pričelo drugo večno in srečno, jo je bodrila in tolažila ves čas. Kako malenkostno se ji je zdelo posvetno veselje, kako kratko vsako trpljenje tukaj na zemlji. To jo je bodrilo zlasti tedaj, če so se temni oblaki jeli kopičiti nad njeno glavo, če so se vsakojake zapreke in duševne in telesne nevarnosti pretile s pogubo. Takrat je zaupno dvignila srce proti nebu, kjer biva Gospod, ki ji je pripravil krono in vojskovala se je, dokler ji niso odpovedale telesne moči. Potrpežljivo je prenašala trpljenje svoje dolgotrajne bolezni ter mirno v Gospodu zaspala. Naj ji slede vsa njena dobra dela in obilne molitve in sv. obhajila nas vsih, ki smo ji dolžni največjo zahvalo! Naj bo slava svetnikov in večni mir v Gospodu njen delež!”

Na vrhovnem kapitlju kongregacije, leta 1999, je bila priznana za ustanoviteljico kongregacije šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja.